Zaznacz stronę

Polityka Prywatności i Plików Cookie

Dzień dobry!

Jeżeli Pani/Pan tutaj trafiła/trafił, to jest znak, że ceni Pani/Pan swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Pani/Pana ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem strony internetowej www.jsantura.pl. Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Joanna Santura prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą REZYLIENCJA Joanna Santura Terapia-Warsztaty-Szkolenia, ul. Hirszfelda 18/28, 02-776 Warszawa, NIP: 643-131-49-99.

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych informacji. Poniżej znajdzie Pani/Pan spis treści niniejszej polityki odpowiadający pytaniom, na które kolejno odpowiadamy.

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?
 2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie danych osobowych?
 3. Jakie informacje na twój temat posiadamy?
 4. Skąd mamy twoje dane osobowe?
 5. Czy twoje dane są bezpieczne?
 6. W jakich celach przetwarzamy twoje dane osobowe?
 7. Jak długo będziemy przechowywać twoje dane osobowe?
 8. Kim są odbiorcy twoich danych osobowych?
 9. Czy korzystamy z profilowania?
 10. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?
 11. Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?
 12. Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?
 13. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?
 14. W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?
 15. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?
 16. Czy śledzimy twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej?
 17. Czy kierujemy do ciebie targetowane reklamy?
 18. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?
 19. Czym są logi serwera?
 20. Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?
 21. Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się wysyłając wiadomość na adres kontakt@jsantura.pl

1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Joanna Santura prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą REZYLIENCJA Joanna Santura Terapia-Warsztaty-Szkolenia,
ul. Hirszfelda 18/28, 02-776 Warszawa, NIP: 643-131-49-99.

2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail kontakt@jsantura.pl

3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w korespondencji e-mail,
 • treść komentarzy / opinii dodanych na stronie.

Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.

Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Pani/Pana temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego Pani/Pan przechodzi do strony

Informacja te określane są w dalszej części niniejszej polityki prywatności jako „Informacje Anonimowe”.

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Pani/Pana identyfikację oraz nie zestawiamy ich
z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Pani/Pana temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy (Google Analytics, Facebook Custom Audiences, Google Ads, Facebook Connect) Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności.

Informacje Anonimowe wykorzystywane są głównie w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych (tworzenie Niestandardowych Grup Odbiorców na Facebooku, ustawianie, targetowanie i kierowanie reklam).

Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach
i aplikacjach.

4: Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je nam przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • dodajesz komentarz / opinię,
 • kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • obserwujesz nasze profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystam:

 • mechanizm strony gromadzi Pani/Pana adres IP,
 • Facebook Custom Audiences, w tym Facebook Pixel, Google Analytics, Google Ads, Facebook Connect gromadzą Informacje Anonimowe związane z Twoimi działaniami podejmowanymi w ramach strony.

5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Pani/Pana danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Pani/Pana danych osobowych, jesteśmy do dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@jsantura.pl

6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania:

 • obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • tworzenie grup odbiorców na Facebooku – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa mediów społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketing własny z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

Komentarze / opinie – szczegóły

Dodając komentarz, konieczne jest podanie przynajmniej nazwy, która będzie przypisana do komentarza oraz adresu e-mail (nazwa może zawierać dane osobowe, jak np. imię lub nazwisko). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz

Dodany przez Panią/Pana komentarz będzie widoczny na stronie z podaną nazwą. Wymagany przy wprowadzeniu komentarza adres e-mail nie jest publikowany. Komentarz można w każdej chwili zmodyfikować oraz usunąć.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w przypadku systemu komentarzy jest prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a który polega w tym przypadku na obsłudze systemu komentarzy.

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Pani/Pana dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Panią/Panem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Ma Pani/Pan prawo do domagania się przedstawienia historii prowadzonej z nami korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Pani/Pana strony.

Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły

Jeżeli wystawiamy na Pani/Pana rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Archiwum – szczegóły

W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych wskazaliśmy terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Media społecznościowe – szczegóły

Jeżeli obserwuje Pani/Pan nasze profile w serwisach społecznościowych lub wchodzi
w interakcję z treściami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych,
w naturalny sposób widzimy Pani/Pana dane, które są publicznie dostępne w Pani/Pana profilu społecznościowym. Przetwarzamy te dane wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Korzystanie przez Panią/Pana z serwisów społecznościowych podlega regulaminom
i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Pani/Pana rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie od nas, usługi drogą elektroniczną.

Zachęcamy Panią/Pana do świadomego korzystania z serwisów społecznościowych i dbania
o swoją prywatność w ich obrębie, w szczególności poprzez rozważny dobór upublicznianych treści i zarządzanie ustawieniami prywatności.

Analiza i statystyka – szczegóły

Prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem Google Analytics, Facebook Pixel W ramach narzędzi analitycznych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Pani/Pana identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Pani/Pana temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie
w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej.

Szczegóły związane z Google Analytics zostały przedstawione w ramach sekcji poświęconych tym narzędziom przy opisywaniu plików cookies. Facebook Pixel funkcjonuje w ramach plików cookies wykrywanych jako Facebook Custom Audiences, więc szczegóły z nim związane zostały przedstawione w ramach sekcji poświęconej Facebook Custom Audiences przy opisywaniu plików cookies.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Pani/Panu dostępu do Informacji Anonimowych na Pani/Pana temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu Google Analytics oraz narzędzi Facebooka mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Natomiast może się Pani/Pan sprzeciwić przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Pani/Pana temat, wyłączając pliki cookies Google Analytics oraz Facebook Custom Audiences w ustawieniach plików cookies wywoływanych poprzez kliknięcie w stosownej treści link
w stopce strony.

Marketing własny – szczegóły

Prowadzimy działania marketingowe z wykorzystaniem Facebook Custom Audiences, w tym Facebook Pixel oraz Google Ads. W ramach narzędzi marketingowych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Pani/Pana identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Pani/Pana temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu Niestandardowych Grup Odbiorców w oparciu o Informacje Anonimowe oraz targetowaniu reklam na Facebooku i w ramach systemu Google Ads w oparciu o Informacje Anonimowe, które to działania mieszczą się w ramach marketingu własnych produktów i usług. 

Szczegóły związane z Facebook Custom Audiences oraz Google Ads zostały przedstawione w ramach sekcji poświęconych tym narzędziom przy opisywaniu plików cookies.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Pani/Panu dostępu do Informacji Anonimowych na Pani/Pana temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi Facebooka oraz Google mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Natomiast może się Pani/Pan sprzeciwić przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Pani/Pana temat, wyłączając pliki cookies Facebook Custom Audiences oraz Google Ads
w ustawieniach plików cookies wywoływanych poprzez kliknięcie w stosownej treści link
w stopce strony.

 

7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania. Większość danych usuwanych jest po upływie terminu przedawnienia roszczeń.

8: Kim są odbiorcy Pani/Pana danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,

 • dostawca systemu CRM, w którym przechowujemy Pani/Pana dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Pani/Pana dane
  w celu wystawienia faktury,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Pani/Pana dane widoczne na fakturach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Pani/Pana dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Pani/Pana dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych
w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Pani/Pana dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu
do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

W trosce o Pani/Pana zdrowie i przebieg procesu terapeutycznego Pani/Pana dane udostępniane mogą być superwizorom lub innym specjalistom np.: lekarzowi psychiatrze, którzy włączają się w nadzór lub przebieg procesu terapeutycznego. Wymienione powyżej podmioty przetwarzają Pani/Pana dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych

 

Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mam wpływu.

9: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Pani/Pana danych osobowych?

Nie podejmujemy wobec Pani/Pana decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Panią/Pana, ponieważ nie różnicują Pani/Pana sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.

Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystam mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie

10: Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

RODO przyznaje Pani/Panu następujące potencjalne uprawnienia związane
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli w Pani/Pana opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinna Pani/powinien Pan wskazać szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem przestaniemy przetwarzać Pani/Pan dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła nam Pani/dostarczył Pan na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody; może nam Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę Pani wyraziła/Pan wyraził,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Pani/Panu, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Pani/Panu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Pani/Panu zawsze – jeżeli Pani/Pan uzna, że przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze może się Pani/Pan zwrócić do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Pani/Pana temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyśle Pani/Pan wiadomość na adres kontakt@jsantura.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Panią/Pana informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail może Pani/Pan wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

11: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane
i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przeze nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Pani/Pana przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chce się Pani/ Pan dowiedzieć więcej o plikach cookies jako takich, może Pani/Pan zapoznać się np. z tym materiałem.

12: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Pani/Pana zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Pani/Pana rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Pani/Pana pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy komunikat z pytaniem o zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies wyraża Pani/Pan zgodę, a które chce Pani/Pan blokować.

Proszę pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokuje Pani/Pan pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na stronie mogą być dla Pani/Pana niedostępne.

13: Czy może Pani/Pan wyłączyć pliki cookies?

Tak, może Pani/Pan zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Może Pani/Pan blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Może Pani/Pan również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili może Pani/Pan również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito.
Może Pani/Pan z niego skorzystać, jeśli nie chce Pani/Pan, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej.

Dajemy Pani/Panu również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony internetowej. Zaimplementowaliśmy specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Pani/Panu blokować te pliki cookies, których sobie Pani/Pan nie życzy,

Proszę pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokuje Pani/Pan pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na mojej stronie mogą być dla Pani/Pana niedostępne.

14: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzu kontaktowego widocznego na stronie.

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Panią/Pana ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami Cookiem.

15: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszej strony internetowej funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 • Google Analytics,
 • Google Ads,
 • Facebook Custom Audiences,
 • Facebook Connect i inne wtyczki społecznościowe,

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

Google Analytics – szczegóły

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili może Pani/Pan zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Pani/Pana korzystaniu ze strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przeze nas anonimizację adresu IP, Pani/Pan adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Pani/Pana przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślam, że w ramach Google Analytics mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.

Google Ads – szczegóły

Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.  

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Pani/Pana urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Pani/Pana aktywności na naszej stronie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacjom jesteśmy w stanie wyświetlać Pani/Panu reklamy w ramach sieci Google w zależności od Pani/Pana zachowań na naszej stronie.

Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, korzystamy wyłącznie z Informacji Anonimowych. 

My, korzystając z Google AdWords, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Pani/Panu naszą reklamę.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania z Pani/Pana kontem oraz wykorzystanie informacji z Pani/Pana konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Pani/Pana dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.

Jeżeli nie chce Pani/Pan otrzymywać personalizowanych reklam, może Pani/Pan zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio na stronie Google: https://adssettings.google.com/

Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

Facebook Custom Audiences – szczegóły

W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na naszej stronie, zaimplementowaliśmy w ramach strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z witryny. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na naszej stronie możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.

Pixel Facebooka może śledzić i odnotowywać m.in. następujące Twoje zachowania:

 • wyświetlenie zawartości określonej strony,
 • przejście do kasy w ramach blogowego sklepu,
 • sfinalizowanie zakupu w ramach blogowego sklepu,
 • wypełnienie określonego formularza, np. zapisu do newslettera.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie.

Facebook Connect i inne wtyczki społecznościowe – szczegóły

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter.

Wyświetlając stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią naszą stronę.

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz naszą stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na mojej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w Twoim profilu.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

16: Czy śledzimy Pani/Pana zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej?

Tak, korzystamy z narzędzi Google Analytics, Google AdWords oraz Facebook Custom Audiences, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Pani/Pana aktywności na naszej stronie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

17: Czy kierujemy do Pani/Pana targetowane reklamy?

Tak, korzystamy z Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszej strony. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

18: W jaki sposób może Pani/Pan zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Pani/Pana wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdzie Pani/Pan listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

19: Czym są logi serwera?

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Pani/Pana adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Pani/Pan korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Pani/Pana identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

20: Czy jest jeszcze coś, o czym Pani powinna/Pan powinien wiedzieć?

Tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Pani/Panu jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Pani/Pana kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Pani/Pana niejasne, chce się Pani/Pan dowiedzieć czegoś więcej lub po prostu porozmawiać o swojej prywatności, proszę napisać wiadomość i przesłać ją mailem na adres kontakt@jsantura.pl

21: Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, o każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności podlinkowane są (będą) poniżej.