Gabinet Terapii
i Rozwoju

Towarzyszę
w trzeźwieniu dorosłym osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych.

kobieta delikatnie uśmiecha się trzyma w ręku okulary

Potrzebujesz terapii uzależnienia?
Chcesz się rozwijać? Doświadczasz nawrotu lub kryzysu?

ikonka z 2 postaciami trzymającymi się za ręce

Terapia

Rozwój

Kryzys

Jeżeli jesteś osobą, która podejrzewa u siebie problem związany z piciem alkoholu, braniem narkotyków i potrzebuje diagnozy oraz terapii

Jeżeli jesteś osobą uzależnioną skutecznie utrzymującą abstynencję przez min.1 rok i potrzebujesz rozwijać swoje kompetencje, by mieć jeszcze więcej satysfakcji w życiu

Jeżeli jesteś osobą uzależnioną, która jest w nagłej potrzebie wsparcia terapeutycznego, ponieważ doświadcza nawrotu, wprowadza zmianę w życie, doświadczyła straty lub jest z kimś w konflikcie

Oferuję Ci wsparcie w terapii, rozwoju, nawrocie, kryzysie. Możemy przejść przez to razem.

Nazywam się Joanna Santura

Jestem Certyfikowaną Specjalistką Psychoterapii Uzależnień (nr certy.: 1889), absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskałam tytuł magistra resocjalizacji.

Mam ponad 6 letnie doświadczenie zawodowe

„Dla mnie najważniejszy jest człowiek”.

Oznacza to, że nadrzędną wartością jest dla mnie człowiek bez względu na bagaż doświadczeń jaki ze sobą niesie. Przekłada się to na bezwarunkowy szacunek i motywuje mnie do pełnego zaangażowania w proces terapeutyczny.

Swoje 8 letnie doświadczenie zdobyłam przede wszystkim podczas pracy indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi.

Zdobywałam je również podczas staży klinicznych w placówkach odwykowych każdego typu czyli na Oddziale Detoksykacyjnym, w Poradni Odwykowej i Oddziale Stacjonarnym Leczenia Uzależnień.


Nieustannie dbam o swój rozwój uczestnicząc w konferencjach, warsztatach czy szkoleniach.

Pracuję w duchu Dialogu Motywującego oraz psychoterapii humanistyczno – egzystencjalnej.

W obszarze moich zainteresowań jest szeroko pojęta praca z ciałem, psychodietetyka oraz neuropsychologia.

Dbając o jakość proponowanej przeze mnie pracy terapeutycznej regularnie omawiam ją z superwizorem i poddaję superwizji.

Specjalizuję się w pracy z dorosłymi osobami
(powyżej 25 r.ż) uzależnionymi od substancji psychoaktywnych t.j: alkohol, narkotyki. 

Proponuję osobom uzależnionym zarówno terapię podstawową jak i terapię pogłębioną.
Proponuję wsparcie terapeutyczne w nawrocie i interwencję kryzysową w kryzysie

Proponowane przeze mnie formy pracy

Działam zgodnie z zasadą: „Dla mnie najważniejszy jest człowiek”

Swoje metody pracy dostosowuję do sytuacji osoby, która:

  • chce po raz pierwszy w życiu podjąć terapię uzależnienia,
  • chce się dalej rozwijać po dłuższym, skutecznym utrzymywaniu abstynencji,
  • potrzebuje terapii, bo jest po nawrocie lub w jego trakcie,

lub

  • potrzebuje wsparcia interwencyjno-kryzysowego.
Terapia indywidualna

TERAPIA INDYWIDULANA
ON-LINE LUB W GABINECIE

Terapia indywidualna rozpoczyna się od konsultacji podczas, których omawiamy szczegóły zgłoszenia się do terapii, oczekiwania i cele oraz ustalamy zasady współpracy terapeutycznej.

Od momentu rozpoczęcia terapii sesje terapii indywidualnej najczęściej odbywają się raz w tygodniu. Optymalnie jest jeżeli to jest ten sam dzień i ta sama godzina.

Jeżeli stan zdrowia osoby zgłaszającej tego wymaga częstotliwość sesji może ulec zmianie i zwiększyć się. Jednakże omawiam to szczegółowo z osobą, z którą współpracuję i decyzję o zwiększeniu częstotliwości sesji podejmujemy wspólnie.

Terapia grupowa

Proponuję terapię w grupach zamkniętych czyli takich, w których skład grupy od pewnego momentu nie ulega już zmianie. Zwiększa to komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa.
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną sesje grupy mogą odbywać się w systemie hybrydowym czyli głównie w gabinecie, ale także on-line.

Proponuję dwie poranne grupy:

1. Grupa Nawrotów oraz Rozwoju Osobistego (18 miesięcy) – przeznaczona dla osób, które doświadczyły nawrotu uzależnienia, chcą nad tym doświadczeniem popracować, a następnie rozwinąć się pogłębiając wiedzę na swój temat;

2. Grupa Rozwoju Osobistego (12 miesięcy)- przeznaczona dla osób skutecznie utrzymujących abstynencję (1 rok i dłużej), które chcą pogłębić wiedzę na swój temat.

Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w grupie zadzwoń 690 053 328 lub napisz: kontakt@jsantura.pl

Warsztaty

To krótkie formy pracy w grupach maksymalnie do 12 osób skupiające się na konkretnym temacie.

Aktualnie proponuję:
1. Żal po stracie w uzależnieniu;
2. Spotkanie ze wstydem – dla kobiet;
3. Złość – jak sobie z nią lepiej radzić?

W razie zainteresowania, którymś z tematów proszę o kontakt mailowy za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Poznaj opinie moich Klientów

Opinia Pani Ewy

W ciągu kilku lat wspólnej pracy terapeutycznej dotykałyśmy znacznie szerszego obszaru niż moje uzależnienie od alkoholu. Choć niewątpliwie każdy z nich był z chorobą alkoholową w jakimś stopniu powiązany.

W ostatnim czasie uzyskałam ogromne wsparcie zmagając się z bardzo poważnymi obawami i wątpliwościami podczas ciąży, a także po urodzeniu dziecka. Jestem przekonana, że to właśnie dzięki Pani gotowości do pomocy i wyjątkowej uważności udało mi się uniknąć poporodowej depresji. Większość z moich obaw nie spełniła się.

Uzyskałam także wsparcie.

W ostatnim czasie w terapii koncentrowałyśmy się na towarzyszących mi destrukcyjnych schematach, które przeszkadzają mi w życiu osobistym, a także utrudniają życie mojej najbliższej rodzinie.

Wspólnie omawiamy wpływ przeżytych traum na moje obecne funkcjonowanie i szukamy rozwiązań tych problemów. Poza sesjami terapeutycznymi dostałam także bardzo pomocne kwestionariusze. Dotyczyły omawianych tematów, narzędzia oraz propozycje pracy własnej a także artykuły i opracowania.

Nigdy nie dostałam od Pani gotowych rozwiązań, zawsze jednak garść inspiracji i drogowskazów pomagających lepiej rozeznać się we własnych przeżyciach. Aby uporządkować doświadczenia i sprawdzać, które narzędzia okażą się dla mnie korzystne.

Nieustannie zyskuję coraz lepsze rozeznanie we własnych przeżyciach i więcej zrozumienia dla samej siebie, a co za tym idzie, akceptacji.

Czuję się:

  • dużo pewniej i bezpieczniej ze sobą, swoimi wyborami,
  • łaskawszym okiem patrzę na swoje ograniczenia
  • zaczynam dostrzegać swoje dobre strony
  • czuję się wzmocniona, wysłuchana, zrozumiana i przyjęta.

Na co dzień funkcjonuję dużo stabilniej niż w przeszłości, cieszę się trzeźwością i pracuję nad obszarami, do których wcześniej nie miałam dostępu. Mam na myśli, że nie widziałam ich lub nie miałam przestrzeni, gotowości, by się nad nimi pochylić.

Bardzo ważne jest dla mnie łączące nas porozumienie, mam wrażenie, że dobrze mnie Pani zna i rozumie.

Bije od Pani ciepło i empatia, dodaje mi Pani sił i motywacji do dalszej nad sobą pracy, do walki o siebie. Czuję się w tej relacji bardzo bezpiecznie, dostrzeżona i zaopiekowana.

Bardzo doceniam Pani zaangażowanie, a także otwartość – na drugiego człowieka i na poszerzanie tematyki naszych sesji. Nawet jeśli wymaga to od Pani odszukania dodatkowych materiałów i doczytania źródeł, bardzo mi to imponuje.

Nasza terapia zdecydowanie różni się od poprzednich, zarówno ze względu na ogromny obszar pracy i poruszanych zagadnień, ale przede wszystkim, na łączącą nas relację.

Dostałam od Pani nie tylko solidną, ciężką terapeutyczną pracę, ale też okazała mi Pani serce i pomoc, gdy byłam w największej potrzebie.

Myślę o Pani jako o terapeutce z prawdziwym powołaniem, o po prostu dobrym człowieku, wrażliwym i uważnym na innych. Czuję się bezpiecznie także z tym, że zawsze mogę się do Pani zwrócić i wznowić terapię w razie potrzeby – bardzo dziękuję za tę Pani gotowość!

Opinia Pana Łukasza

Problem, z którym się zgłosiłem dotyczył budowania i utrzymywania trwałych relacji w związku partnerskim z kobietą.

Podstawą kwestią jest tutaj zaburzone poczucie zaufania do drugiej strony, wynikające z nieuczciwości po mojej stronie.

Proponowanym rozwiązaniem było zaczęcie od siebie i przyjrzenie się swoim poczynaniom, które mogą wpływać na brak zaufania do drugiej strony.

Przestałem się zadręczać i „kręcić filmy” o niewierności mojej partnerki. Podstawową kwestią jest dla mnie zaufanie w relacji terapeutycznej i znajomość mojej osoby, mojej historii i problemów, z którymi się borykam na co dzień. Cenię to, że nie muszę wszystkiego powtarzać od początku, przypominać danych zdarzeń z mojego życia.

Kolejną ważną rzeczą jest umiejętność przedstawienia faktów takimi jakie są, niezakłamane przez pryzmat mojego postrzegania.

To co odróżnia tę terapię od innych, których doświadczyłem to umiejętność słuchania jaką Pani ma i podsuwanie realnych do wykonania rozwiązań.

Przedstawienie moich dotychczasowych dokonań w sposób pozytywny, nie tylko punktowanie braków lub niedociągnięć.

Opinia Pani Hanny

Problem w sprawie, którego się zgłosiłam była przemoc której doświadczałam w dzieciństwie, odrzucenie przez ojca, brak wsparcia i dojrzałości u matki.

Nie radząc sobie z normalnym regulowaniem emocji i nagromadzonymi zranieniami zaczęłam regulować się alkoholem, aby przetrwać. Nie znałam innych rozwiązań na dany czas. Podczas terapii zyskałam bardzo dużo rozwiązań. Techniki oddechowe, praca z ciałem, z granicami.

Przede wszystkim dzięki Pani Joannie odkryłam i zrozumiałam, że mam też ciało i to w nim tkwią nieuwolnione emocje oraz to jak je przeżywać. Uzyskałam większy relaks ciała i samoświadomość.

W naszej relacji terapeutycznej najbardziej korzystałam z tego, że traktowała mnie Pani zawsze z godnością. I jak człowieka, partnera do rozmowy, ale w zdrowych granicach naszej relacji – Pacjent-Terapeuta. Korzystałam z tego, że budzi Pani zaufanie, jest Pani uczciwa, empatyczna, wyraża szczerą troskę o Pacjenta.

Terapia z Panią Joanną jest to terapia aktywna, a nie że ktoś siedzi sobie i słucha co to ja tam gadam i kiwa głową. Czułam zaangażowanie i dostałam konkretne narzędzia i informacje.

Pani Joanna to bardzo mądra i wyszkolona osoba i dzięki tej wiedzy dużo skorzystałam ucząc się nowych zachowań.

Opinia Pana Piotra

Znalazłem się w trudnym, życiowym momencie.

Rozstałem się z Żoną, moja sytuacja zawodowa była bardzo niepewna, wszedłem w nowy związek, który jest ważny i piękny, jednak czasem dla mnie ekstremalnie trudny.

Moja Starsza Córka jest w stanie depresji i nie chce ze mną rozmawiać, ponieważ nie akceptuje mnie oraz moich zachowań.

Odejście od Żony, zablokowane relacja z Córką, wyprowadzka z domu spowodowała we mnie olbrzymie poczucie winy.

Zadawanie przez Panią pytań i uważne wysłuchanie oraz dzielenie się spostrzeżeniami, było dla mnie bardzo stymulujące a jednocześnie uspokajające.

Mogłem łagodniej przejść przez trudny okres, poszerzając swoją świadomość. Tym co było dla mnie ważne i mnie zaskoczyło dotyczyło mojego brania na siebie nadmiarowej odpowiedzialności za innych. Potrafiła Pani to wskazać i wyjaśnić, że można inaczej.

To bardzo uwalniająca świadomość, móc zobaczyć swoją odpowiedzialność i nie przenosić jej na innych lub móc o tym decydować.

Tematem, który jest dla mnie niezwykle ważny jest kontakt ze swoimi uczuciami i emocjami.

Niesłychanym odkryciem dla mnie było to, że odrzucanie niektórych uczuć np. : złości, powoduje, utratę czucia innych uczuć, że jest to niejako pakiet, z którego nie da się wybrać sobie tego co akceptuję a odrzucić to z czym się nie zgadzam.

Wszedłem na nową drogę w mojej relacji ze złością. Czucie złości nie oznacza bycie złym, złość może być informacją, ostrzeżeniem, że moje granice są przekraczane.

Poczułem się spokojniej oddzielając złość od agresji. Poczułem przyzwolenie na przeżywanie złości, jako coś zdrowego i uzdrawiającego, bez utożsamiania złości z agresją.

Wielkim odkryciem było dla mnie to, że nie pozwalając sobie na złość, chyba zamieniałem ją w smutek, jako coś bezpieczniejszego.

Innym tematem, który będzie dla mnie ważny przy samorozwoju i terapii jest lęk przed bliskością. Ten temat nie został wyeksplorowany, jednak jestem przekonany, że mam tam wiele do „dowiedzenia się”.

Mam w świadomości, że alkoholizm mojego Taty, mógł mieć wpływ na naszą rodzinę i na mnie, trudno mi to przyjąć, jednak uważam ,że może być coś na rzeczy. To temat na dalszą terapię. Dojrzenie i świadomość doświadczanych mechanizmów działania, schematów jest bardzo istotna, chciałbym je „puścić”, mam jednak wrażenie, że wrosły we mnie, że kurczowo się ich trzymam, bo je znam i boję się tego co przyjdzie później potem.

Dzięki pracy jaką wykonaliśmy zyskałem silne przekonanie, że wiele rzeczy związanych z moim „ja”, z moimi zachowaniami mogę zrobić, zrozumieć, poczuć przez introspekcję, samodzielne poszerzanie świadomości, wglądy- jednak teraz staje się dla mnie jasne, że mam dostęp do swojej „bańki” z wiedzą, doświadczeniami i potrzebny jest ktoś z zewnątrz, przyjaciel, uważny rozmówca lub terapeutka/ta.

Osoba która ma inną perspektywę i doskonale jeśli ma wiedzę.

Terapia z Panią była dla mnie procesem uspokajającym.

Czułem się spokojnie i bezpiecznie, nie czułem się oceniany. Pani profesjonalizm, który przejawił się w sugestii, że dalsze kontynuowanie terapii wymaga bezpośredniego kontaktu, a jeśli to nie jest możliwe, należy kontynuować terapię gdzie indziej, zrobił na mnie wrażenie.

Poczułem, że Pani dba o mój stan psychiczny, nawet w momencie przerwania przez mnie terapii. Bardzo dziękuję za sesje terapeutyczne, cieszę się, że Panią spotkałem”.

Umów się na wizytę

Odkrywaj. Zdrowiej. Rozwijaj się.
Możemy przejść przez to razem.

Współpracuję z:

To zespół Psychologów i Psychoterapeutów oferujących wszechstronne wsparcie

W celu zapewnienia korzystającym z usług psychoterapeuty prawa do ochrony danych osobowych, zapewniam, że w tutejszym Gabinecie Terapii i Rozwoju, szczególną ochroną otaczam sposoby gromadzenia przetwarzania danych osobowych oraz wszelkich informacji uzyskanych w związku z udzielaniem psychoterapii.