Zaznacz stronę

FAQ – 
Frequently
Asked
Questions

FAQ – czyli często zadawane pytania.

Jeżeli chesz dowiedzieć się nieco więcej przed zgłoszeniem się do mnie, przed rozmową telefoniczną czy konsultacją sprawdź, czy tutaj znajdziesz odpowiedzi.

Rzetelność

Stanowi podstawę wszystkich moich działań zwłaszcza tych terapeutycznych.

Tylko takie działania są dla mnie do zaakceptowania i tylko takie działania mogą być według mnie skuteczne.

W moim rozumieniu rzetelności mieści się też moja uczciwość zwłaszcza w sytuacjach kiedy uznaję, że potrzebne są innego rodzaju rozwiązania terapeutyczne niż te, które mogę zaproponować.

Zdrowie i życie osoby, z którą pracuję jest najważniejsze.

Anonimowość

To ważny czynnik budujący bezpieczeństwo w terapii.

Oznacza przede wszystkim to, że żadna postronna osoba kontaktująca się ze mną w sprawie osoby, z którą współpracuję nie uzyska żadnych informacji czyli nawet potwierdzających fakt, że współpracujemy.

Zabezpiecza to przestrzeń terapeutyczną i proces terapeutyczny przed ingerencją kogokolwiek z zewnątrz.

Zaufanie

Terapia jest miarą zaufania.

W terapii można doświadczyć na jakim poziomie ma się zaufanie do siebie
i do innych.

Jestem w tym procesie osobą, która daje szansę na to by uczciwie i wprost się zaufaniu przyjrzeć, rozmawiać o nim, pogłębiać je i zmieniać.

Autentyczność

To według mnie wymiar człowieczeństwa. Oto jestem. W swojej pełni.

W tym miejscu często jednak pojawia się pytanie: „i co w związku z tym? Jaka jest Twoja odpowiedź świecie, drugi człowieku, grupo ludzi?”

W terapii opiekujemy się tymi odpowiedziami. W terapii też tworzymy wspólnie przestrzeń, by swobodnie móc być autentyczną/ autentycznym tak dalece jak się tylko da.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

   

  1. Terapia uzależnień, na czym polega?

  Terapia uzależnień jest wyspecjalizowanym rodzajem terapii.

  Przeznaczona jest dla osób, które mają subiektywne poczucie lub podejrzenie, że są uzależnione czyli bardzo ogólnie mówiąc nie mogą się w pewnym sensie uwolnić od przyjmowania substancji psychoaktywnych lub zachowań.

  Terapia uzależnień głównie polega na pracy nad uzależnieniem, ale nie tylko.

  Życie jest bardzo złożone w związku z tym można podczas tej terapii zajmować się również innymi ważnymi doświadczeniami. Terapię uzależnień prowadzi Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień lub Specjalista Psychoterapii Uzależnień będący w procesie certyfikacji.

    

   2. Rodzaj terapii uzależnień.

   Terapię uzależnień dzieli się na:

   – terapię uzależnień chemicznych czyli uzależnień, w których osoby piją alkohol lub przyjmują różne inne substancje psychoaktywne (narkotyki);
   – terapię uzależnienia behawioralnego jakim jest uzależnienie od hazardu;
   – terapię zaburzeń nawyków i popędów czyli terapię osób, które mają trudności związane z zachowaniami typu jedzenie, zakupami, pracowaniem, zachowaniami seksualnymi, korzystaniem z telefonu, Internetu, zadłużaniem się, graniem w gry komputerowe, korzystaniem z mediów społecznościowych;

    

   3. Terapia on-line – uzależnienie od alkoholu

   W związku z pandemią COVID – 19 rozpowszechniona została terapia uzależnienia od alkoholu prowadzona on-line.

   Warto mieć ją na uwadze, ponieważ jest to terapia bardzo skuteczna mimo pewnych ograniczeń.

   Terapia uzależnienia od alkoholu on-line opiera się o sesje odbywające się za pośrednictwem różnych komunikatorów.
   Najpopularniejsze to Skype, Zoom, Microsoft Teams, Discord.

    

   4. Alkoholizm a uzależnienie od alkoholu

   Alkoholizm i uzależnienie od alkoholu to dwie tożsame nazwy choroby związanej m.in.: z utratą kontroli nad piciem alkoholu.

   Alkoholizm jest określeniem, od którego w terapii odchodzimy. Zostało ono uznane za piętnujące i etykietujące  osobę zmagającą się z tym rodzajem uzależnienia. Ważne jest również, a tak naprawdę najważniejsze, że uzależnienie od alkoholu jest nazwą właściwą choroby, o której mówimy.

    

   5. Abstynencja a trzeźwienie

   O abstynencji mówimy od momentu kiedy osoba uzależniona decyduje się odstawić substancje i przestaje je pić czy brać.

   Wtedy można powiedzieć o trzeźwieniu czysto chemicznym czyli pozbywaniu się substancji z organizmu. Natomiast w tym rozumieniu nie o takie trzeźwienie chodzi.

   Utrzymywanie abstynencji przez dłuższy czas, wprowadzanie zmian w życie i zaangażowana praca nad sobą może doprowadzić do trzeźwienia czyli głębokiej świadomości swojego uzależnienia, świadomych wyborów w tym zakresie, uważności na swoje decyzje oraz przeżywania doświadczeń będąc w pełni obecną/obecnym czyli ciałem, umysłem i uczuciami.

    

   6. „Wpadka”, „zapicie”, a złamanie abstynencji;

   Wpadka” czy „zapicie” to potoczne określenia jakich używają osoby uzależnione do określenia krótkiego epizodu picia alkoholu.

   Mam poczucie, że osobom uzależnionym bywa trudno wprost nazwać swoje doświadczenie załamaniem abstynencji, a to jest właściwe tak naprawdę określenie tego doświadczenia.

   W związku z tym formy czyli „wpadka”, „zapicie” ułatwiają na swój sposób powiedzenie o złamaniu abstynencji, ponieważ jest to doświadczenie, do którego dochodzi po dłuższej abstynencji. Właściwym jednak określeniem jest złamanie abstynencji.

    

   7. Terapia / psychoterapia – co to jest?

   To bardzo ważny wspierający proces, podczas którego osoba zgłaszająca się do terapii wraz z terapeutą zmierzają do celu wyznaczonego przez osobę zgłaszającą się do terapii.

   Terapia głównie opiera się o szczególny rodzaj rozmowy odbywającej się w bezpiecznych dla osoby zgłaszającej się warunkach. Szczegóły rozmów objęte są ścisłą tajemnicą co oznacza, że nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, a terapeuta jest osoba odpowiedzialną za przestrzeganie tej zasady.

   By terapia mogła być skuteczna potrzebne jest zaufanie, które tak naprawdę buduje się od pierwszego spotkania. Przedmiotem terapii może być chęć rozwoju, kryzys różnego rodzaju, psychiczne dolegliwości o różnym charakterze.

    

   8. Co to są nurty w psychoterapii?

   Nurty w Psychoterapii to różne rodzaje Psychoterapii opierające się o różne filozofie i różne rozumienie zależności obecnych w procesie psychoterapeutycznym.

   Nurty to też różne propozycje pracy wykorzystujące odmienne techniki. W każdym z nurtów rola Psychoterapeuty bywa różna i sposób jego funkcjonowania w procesie terapeutycznym.

    

   9. Czym się różni psycholog od psychoterapeuty czy lekarza psychiatry?

   Psycholog, Psychoterapeuta i Lekarz Psychiatra to trzy odrębne profesje i ścieżki kształcenia zawodowego.

   Psycholog to osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologii.

   W związku z tym jest to osoba, która jest magistrem nauki. Nie jest lekarzem i nie jest psychoterapeutą. Wybiera jednak różne ścieżki specjalizacji, a tym samy przygotowuje się do udzielania pomocy psychologicznej w zakresie swojej specjalizacji. Psycholog może również podjąć naukę w szkole psychoterapii i docelowo zostać Psychoterapeutą rozszerzając swoją wiedzę i zyskując nowe umiejętności.

   Psychoterapeuta natomiast nie zawsze jest psychologiem.

   Psychoterapeuta może mieć różne bazowe wykształcenie. Najczęściej jednak są to kierunki pokrewne psychologii. Psychoterapeuta nie jest lekarzem. Natomiast Psychoterapeuta jest specjalistą, który ma uprawnienia do leczenia, profilaktyki  i rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Ścieżka kształcenia na Psychoterapeutę jest bardzo długa, wymagająca.

   Opiera się o zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Psychoterapeuta jest zobowiązany do odbycia własnej psychoterapii. Zobowiązany jest również do superwizowania procesów terapeutycznych, które prowadzi czyli do regularnego omawiania swojej pracy z Superwizorem posiadającym uprawnienia do tego i duże doświadczenie.

   Lekarz Psychiatra ma wykształcenie medyczne czyli jest to osoba, która ukończyła studia medyczne i zrobiła specjalizację z psychiatrii.

   Ma w związku z tym uprawnienia do stawiania diagnoz, leczenia farmakologicznego, wystawiania recept i zwolnień lekarskich. Bywa, że lekarz psychiatra jest też Psychoterapeutą.

   10. Czym jest terapia podstawowa w terapii uzależnień?

   Terapią podstawową określa się pierwszą terapię uzależnienia jaką osoba podejmuje.

   Ten rodzaj terapii zwykle opiera się o konkretny program terapeutyczny i podstawową wiedzę, jaką osoba uzależniona zyskuje dzięki tej terapii. Celem terapii zwykle jest bycie skuteczną/skutecznym w utrzymywaniu abstynencji.

   11. Czym jest terapia pogłębiona w terapii uzależnień?

   Terapia pogłębiona realizowana jest po dłuższym okresie utrzymywania abstynencji (min.: 1 rok).

   Ukierunkowana jest na uzupełnienie, rozszerzenie wiedzy, opracowywanie indywidualnych problemów czy potrzeb osoby uzależnionej. Celem terapii pogłębionej jest zwiększenie komfortu funkcjonowania w poszczególnych obszarach życia.

   Masz inne pytanie? Nie znalazłeś odpowiedzi? Wyślij do mnie wiadomość

   12 + 10 =

   Administratorem danych podanych w formularzu kontaktowym jest Joanna Santura prowadząca działalność gospodarczą o nazwie REZYLIENCJA Joanna Santura Terapia-Warsztaty-Szkolenia z siedzibą w Warszawie przy ul. Hirszfelda 18/28 (NIP: 643-131-49-99, REGON 141020097). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenie odpowiedzi. Podstawą legalności przetwarzania wskazanych danych jest podjęcie działania na Pani/Pana żądanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.